• ანალიზები
  ABO and Rh – სისხლის ჯგუფი და რეზუსი
  Active Vitamin B12 – აქტიური ვიტამინი B12
  AFP-ალფა ფეტოპროტეინი
  Albumin – ალბუმინი
  Aldosterone – ალდოსტერონი
  ALP-ტუტე ფოსფატაზა
  ALT-ალანინამინოტრანსფერაზა
  AMH – ანტიმიულერული ჰორმონი
  Anticardiolipin-ანტიკარდიოლიპინი
  ANA (detect) – ანტინუკლეარული ანტისხეულები
  ანტი-CCP ანტისხეულები – ანტი-CCP ანტისხეულები
  Anti-Tg – ანტისხეულები თირეოგლობულინის მიმართ
  Anti-TSHR-ანტისხეული თირეოტროპული ჰორმონის რეცეპტორის მიმართ
  AST-ასპარტატამინოტრანფერაზა
  Bilirubin – ბილირუბინი
  Calcitonin – კალციტონინი
  CA 15-3 – CA 15-3
  CA 19-9 – CA 19-9
  CA-125 – CA-125
  CEA – CEA
  Chloride – ქლორიდი
  CK – კრეატინკინაზა
  Cortisol-კორტიზოლი
  Creatinine – კრეატინინი
  CRP-C რეაქტიული ცილა
  D dimer-D დიმერი
  D ვიტამინი – D ვიტამინი
  EBV – ეპშტეინ-ბარის ვირუსი
  Estradiol – ესტრადიოლი
  Ferritin – ფერიტინი
  Folate – ფოლიუმი
  FSH-ფოლიკულო მასტიმულირებელი ჰორმონი
  FT3-თავისუფალი ტრიიოდთირონინი
  FT4-თავისუფალი თიროქსინი
  GGT – გამა-გლუტამილ ტრანსფერაზა
  HbA1c-გლიკოზირებული ჰემოგლობინი
  HCG-ქორიონული გონადოტროპინი BhCG
  HDL – მაღალი სიმკვრივის ლიპოპროტეინების ქოლესტერინი
  Hematocrit – ჰემატოკრიტი
  Hemoglobin – ჰემოგლობინი
  Inhibin B – ინჰიბინ B
  Insulin – ინსულინი
  Ionized Calcium – იონიზებული კალციუმი
  Iron – რკინა
  LDL – დაბალი სიმკვრივის ლიპოპროტეინების ქოლესტერინი
  LH – მალუთეინიზირებელი ჰორმონი LH
  Lithium – ლითიუმი
  Lipase – ლიპაზა
  Lipid profile – სისხლის ლიპიდური პროფილი (იხ. საერთო ქოლესტერინი, HDL, LDL და ტრიგლიცერიდები)

  Liver Panel – ღვიძლის ფუნქცია (ასევე, იხ. ალბუმინი, ALP, ALT, AST, ბილირუბინი, GGT, საერთო ცილა)

  Microalbumin – მიკროალბუმინი
  NT-pro BNP-NT-pro BNP B-ტიპის ნატრიურეზული პეპტიდი
  პარათჰორმონი – პარათჰორმონი
  OGTT– პერორალური გლუკოზატოლერანტობის ტესტი
  Potassium – კალიუმი
  Potassium and sodium in urine – ნატრიუმი და კალიუმი შარდში
  PSA-პროსტატის სპეციფიკური ანტიგენი
  RBC Count – ერითროციტების რაოდენობა
  Renin – რენინი
  ST2 – ST2
  Transferrin – ტრანსფერინი
  T3-ტრიიოდთირონინი
  T4-თიროქსინი
  Testosterone– ტესტოსტერონი
  Thyroglobulin-თირეოგლობულინი
  Total cholesterol – საერთო ქოლესტერინი
  Total IgE – საერთო იმუნოგლობულინ E
  Total protein – საერთო ცილა
  Triglycerides – ტრიგლიცერიდები
  Troponin-ტროპონინი
  TSH-თირეოიდ მასტიმულირებელი ჰორმონი

  Calendar JS/DOM by derletztekick.com