• სერტიფიკატები


  გარე ხარისხის კონტროლი

   
  RfB (Referenzinstitut für Bioanalytik) გერმანიაში მოქმედი ბიოანალიზის რეფერალური ინსტიტუტია. RfB-ის ლაბორატორიები აკრედიტებულია DakkS-ს (გერმანიის აკრედიტაციის ეროვნული ორგანო) მიერ. RfB-ს დახმარებით ხდება ჩვენი ლაბორატორიული ანალიზების ხარისხის შემოწმება. ქვემოთ მოცემულია RfB-ს მიერ “ვისტამედისთვის” მონიჭებული სერტიფიკატები.
   
  RfB-30.07.2011
  RfB-02.10.2012
  RfB-13.10.2012
  RfB-25.05.2013
  RfB-05.04.2014
  RfB-03.05.2014
  RfB-26.07.2014
  RfB-02.05.2015
  RfB-14.10.2015
  RfB-30.04.2016
  RfB-23.07.2016
  RfB-08.10.2016
  RfB-29.04.2017
  RfB-26.08.2017
   
   
  ვისტამედი ასევე ჩართულია RIQAS-ის (Randox International Quality Assessment Scheme) პროგრამებში:
   
  RIQAS Certificate 2014
  RIQAS Certificate 2015
   
   
   
  2016 წლიდან ზემოთ მოყვანილ პროგრამებს დაემატა HumEQAS-ის (HUMAN External Quality Assessment) გარე ხარისხის კონტროლი:
   
  HumEQAS სერტიფიკატი 18.03.2016
  HumEQAS სერტიფიკატი 07.06.2016
   
   
   
   

  თანამშრომლების სერტიფიკატები

   
   
  თიბისი ბანკის მიერ მონიჭებული სერტიფიკატები:
   
  ლევან ჯიჯეიშვილი – სერტიფიკატი სტრატეგიულ მენეჯმენტში
  მარიამ სებისკვერაძე – სერტიფიკატი დაგეგმვასა და ანალიზში
  ჯილდა ჭოხონელიძე – სერტიფიკატი სტრატეგიულ მენეჯმენტში
  ნელი ბერიკაშვილი – სერტიფიკატი ბიუჯეტირებაში
  თორნიკე ბათავანი – სერტიფიკატი ინტერნეტმარკეტინგში
   

  Calendar JS/DOM by derletztekick.com