• სერვისი    ამჟამად ვისტამედში მოქმედებს დიაგნოსტიკური ლაბორატორია და საექთნო მომსახურება ბინაზე. ცენტრში ასევე ტარდება ტრეინინგები კვალიფიკაციის ასამაღლებლად.

     


    Calendar JS/DOM by derletztekick.com